What is Bitcoin?

What is Bitcoin Infographic

 

 

Ano ang Bitcoin?

Bitcoin, tulad ng Peso at Dolyar, ay pera. Ngunit ang paggawa nito ay hindi sa isang sentralisadong bangko o gobyerno, kundi ito’y gawa ng network ng mga taong gumagamit nito. Ang Bitcoin ay puwedeng ipdala gamit ang isang kompyuter, o kahit sa isang modernong telepono nang hindi dumadaan sa bangko o gobyerno. Sa ibang salita, ang pagpapadala ng Bitcoin ay tao sa tao lamang, Peer-to-Peer sa Ingles. Ang konseptong Bitcoin ay ginawa ng isang taong nakikilala lang bilang Satoshi Nakamoto noong 2008, at pinakilala bilang isang prosesong pagpapadala ng pera sa internet. Sa 2009, Binuksan at sinimulan ni Satoshi ang network ng Bitcoin.

Ang Bitcoin ay puwedeng gamitin bilang pambayad tulad lang ng Dolyar at iba pang pera. Dahil ang Bitcoin ay puwedeng ipadala kahit hindi isang buong bitcoin na walang malaking bayad, ito ay maraming kagamitan na hindi pa naiisip dahil sa mga limitasyon ng ibang klaseng pera.

Dahil sa mga katangian ng Bitcoin, madali ito gamitin bilang mga donasyon o pabuya sa internet. Nakikita ang mga transaksyon na ito, kaya ito ay madaling i-verify at maaring gamitin ng mga NGO o charity para sa kanilang mga proyekto. Mabilis rin ito mapadala, at hindi nangangailangan ng pagpapalakad ng pera o ano-man para ipadala ito kaya ito ay magandang paraang magpadala ng pera sa nangangailangan o pamilya. Sa ngayon, parami na nang parami ang mga serbisyo at proyektong gumagamit ng Bitcoin dahil sa mga katangiang hindi makikita sa pera tulad ng Dolyar.

Dahil ang Bitcoin ay ginagawa ng mga taong gumagamit mismo ng Bitcoin, at ikaw (o ang kompyuter mo) ang may “hawak” ng iyong Bitcoin, walang puwedeng kumuha ng iyong mga Bitcoin tulad ng mga gobyerno at bangko.

 

Paano nga ba ginagawa ang Bitcoin?

 

                Para magawa ang Bitcoin, isang open source program ang magdudugtong ng koneksyon ng mga
gumagamit ng Bitcoin. Di tulad ng ibang pera tulad ng Dolyar at Peso, hindi umaasa ang Bitcoin sa tiwala sa mga bangko para gumawa ng bagong Bitcoin, kundi sa isang programang matematiko na gumagana bilang pinaka pundasyon ng Bitcoin. Ang imporsayong nakukuha at nagagawa gamit ang prosesong ito ay binabahagi sa ibang gumagamit ng Bitcoin at gumagamit ng encryption upang maging matibay ang network.

Sa ibang salita, lahat ng mga transaksyong ginagawa gamit ang Bitcoin ay nalalagay at napapakita sa isang malaking ledger na ginagamit rin ng lahat ng nagpapadala at tumatanggap ng Bitcoin. Para ma-iconfirm ang isang transaksyon, kailangan ito pag kumpetensyahan ng mga makinang nag sasagawa ng mahabang prosesong matematiko, at tuwing nagagawa nila ito, ang mga may-ari ng mga makinang ito ay nababayaran para sa prosesong nagawa. Ang prosesong ito ay tinatawag na ‘Mining’.

 

Ang pagmimina ng Bitcoin

                Ang pagmimina ay prosesong matematiko na nasa isang algorithm na tinatawag na SHA-256, at ito’y pahirap-nang pahirap depende sa bilis ng pagtatapos ng isang proseso. Lahat ng mga gumagamit ng Bitcoin ay puwedeng magmina, dahil ito ang prosesong nag-aasikaso ng mga perang pinapadala, kaya naman di kailangan ng mga taong gumagamit ng Bitcoin ang mga bangko at kung ano man, dahil ang mga transaksyon ay ginagawa ng mga taong naghahawak mismo ng pera. Noong pinalabas na ni Satoshi Nakamoto ang kanyang ginawa noong 2009, ang Bitcoin, lahat ng mga kompyuter ay kayang magmina ng Bitcoin, ngunit, nang nagtagal dumami nang dumami ang gumagamit ng Bitcoin at lumaki ang kumpetensya. Dahil dito maraming gumawa ng bagong teknolohiya upang mas mabilis pa lalo ang pagpoproseso ng kanilang mga makina at mas mabilis na makakakuha ng Bitcoin.

“Bitcoin is completely decentralized it doesn’t have any central government.”

What is a BITCOIN WALLET

 

 

Ang mga tao o grupo ng mga taong nagmimina ay nababayaran ng network nang 6 na beses kada oras, at ito’y napaghahatian depende sa dami ng prosesong ginawa. Tinatawag itong mining dahil ito’y tinutulad sa pagmimina para sa ginto, kung saan mas madalas ang pagkakataong makakita ng ginto sa lakas ng pag-gagawa. Hindi lahat ng tao’y may kakayahan bumiBitcoin miner unprofitable cartoon NewsBtcli ng kagamitan upang makapagmina nang mas mabilis, kaya naman ang mga taong ito’y nagkukumpol at gumawa ng mga grupong tinatawag na “Mining Pools” kung saan ipinapatong patong nila ang lakas ng kanilang mga kompyuter at naghahatian ng reward sa isa’t isa.

 


Subscribe to our newsletter