Bitcoin Glossary

Altcoin – Ang tawag sa mga de koryenteng salapi na hindi kasinlaki ang puhunan o kakilanlan ng mga ibang cryptocurrency tulad ng bitcoin, dogecoin o litecoin.

 

ASIC – Application specific integrated circuit, isang espesyal na chip na gawa sa silikon. Isinasagawa ng chip ang SHA-256 upang makapagmina ng bitcoin at mapatunayan ang katibayan ng mga transaksyon.

 

ASIC Miner – Kagamitan ng kompyuter kung saan nilalagay ang mga ASIC chip. Kinakailangan na nakakabit ang iyong kompyuter sa Internet gamit ang isang modem o isang wireless na koneksyon.

 

Bitcoin Index – Pamantungang talatuntunan na nagpapakita ng halaga ng bitcoin laban sa isa pang klase ng salapi, tulad ng EUR, USD, JPY, GBP o AUD.

 

BitPay – Isang kompanyang nagpoproseso ng mga bayarin at isang programang tumutulong sa mga negosyante sa mga online shopping sites tulad ng eBay o Amazon na tanggapin ang bitcoin bilang isang lehitimong paarang pambayad.

 

Block chain – Ang tawag sa kabuuang numero ng mga blokeng nagawan ng mga hashes ng mga nagmimina.

 

Block reward – Ang tawag sa gantimpalang tinatangap ng nagmimina para sa maayos at matagumpay na paghash ng isang blokeng pantransaksyon.

 

BTC – Ang tamang pagpapaikli sa bitcoin, katulad ng EUR para sa Euro, o PHP para sa Philippine Peso.

 

Cryptocurrency – Ang panlahat na tawag sa isang klase ng salapi na base lang sa matematika tulad ng bitcoin o litecoin.

 

Difficulty – Ang salitang naglalarawan ng hirap na hinaharap ng isang nagmimina habang naghahash ng bagong bloke para sa block chain.

 

ECDSA – Pampaikli para sa political curve digital signature algorithm, isang algoritmong ginagamit ng mga programa ng bitcoin upang maglagda ng mga transaksyon sa protokol.

 

Exchange – Isang ugnayan kung saan nagpapapalit ang mga kasapi ng digital currency para sa Fiat currency o kabaliktaran.

 

Faucet – Sa paggawa ng bagong de koryenteng salapi, nagmimina ang mga gumawa ng maliit na halaga bago ilabas ito sa publiko. Ang tawag dito ay isang faucet.

Fiat – Isang tradisyonal o papel na salapi na pinangangasiwaan o kinokontrol ng isang organisasyon tulad ng bangko sentral. Ilang halimbawa ang US Dollar, Australian Dollar o ang Euro.

 

Genesis block – Ang pinakaunang bloke sa block chain ng kahit anong de kuryenteng salapi.

 

Hash – Isang terminolohiyang matematika para sa algoritmong kumukuha ng isang pangkat ng datos ng kahit anong haba o komposisyon at ginagawa itong pirmi.

 

Hash rate – Ang dami ng mga hash na kayang imina ng isang nagmimina sa isang nakadiktang panahon.

 

Megahashes/sec – Ang dami ng mga pagsubok na paghash ng isang processor processing unit sa isang segundo.

 

Mining – Ang proseso ng paggawa ng bagong bitcoin o pagkumpleto ng mga transaksyon sa block chain.

 

Output – Habang nagkakaroon ng transaksyong bitcoin, ang output ay ang tawag sa destination address na ginamit sa transaksyon.

 

Paper wallet – Upang siguruhin ang kaligtasan ng kanilang pera, gusto ng ilang mga tao na inilalagay nila ang kanilang bitcoin sa isang paper wallet, isang papeles kung saan nakalagay ang ilang mga bitcoin address at ang mga susi para dito.

 

Proof of work – Ang tawag sa kahit anong output na napala sa pagmimina ng bitcoin. Sa block chain, ang paghahash ng isang bloke ay kinakailangan ng tiyaga at pagsisikap, at ang hash block ay maaring maitawag na proof of work.

 

Public key – Kombinasyon ng mga numero at letra na binubuo ang iyong bitcoin address. Ito ang ginagamit sa paglalagda at pakikipagugnayan tungkol sa bitcoin, at maari pa ngang maituri itong iyong pangalan sa komunidad ng bitcoin.

 

SHA-256 – Kinakailangan na ang lahat ng mga de kuryenteng salapi na magkaroon ng punsyong kryptograpiya na nagdidikta kung paano nagagawa ang isang hash. Sa bitcoin, SHA-256 ang tawag sa punsyon na ito, na naging basehan para sa paggawa ng mga bagong hash.

 

Transaction fee – Ilang mga transaksyon ang nangangailangan ng transaction fee. Ito ay mga bayaring binibigay sa mga nagmiminang naghahash ng bloke.

 

Wallet – Ginagamit ng bitcoin at mga iba pang de kuryenteng salapi ang mga wallet, na naghahawak ng mga pribadong susi at sensitibong impormasyong may kaugnayan sa partikular na address na iyon.


Subscribe to our newsletter