NuDroid – Magtago ng Bitcoin, Matulog nang Mahimbing

Isa sa pinakamalalaking problema ng paggamit ng Bitcoin ang pabago-bagong presyo ng perang ito. Marami nang beses bumagsak ang halaga nito, mula sa matataas na presyo. Ngunit, ngayon, mayroon na tayong madaling paraan na itago ang ating pera, at saan pa kundi sa ating mga telepono?

Ang NuDroid ay isang Nubit wallet kung saan puwede mong ipadala ang inyong Bitcoin at itago ito sa halaga niya sa Dolyar gamit ang exchange na Shapeshift.io. Dahil doon, imposibleng mabago ang halaga ng iyong Bitcoin dahil sa pagbabagsak ng presyo. Mula dito, puwede ka rin magpadala ng Bitcoin, gamit ang iyong itinagong Dolyar. Sa ibang salita, ang NuDroid ay isang mabisa at mabilis na exchanger ng Bitcoin sa Nubit.

Hindi kailangan magregister para magsimulang gumamit ng NuDroid. Wala rin itong mga advertisements at kung ano-ano pang magdidisturbo sa iyong pagpapadala ng pera. Gamit ang inyong telepono, mapapabilis ang pagbabayad sa Bitcoin dahil sa pagsascan ng QR Code, at tuwing ikaw ay magpapadala ng pera, makikita mo kung magkano ang ibabayad mo sa Bitcoin at sa Dolyar, para sigurado kayo sa inyong binabayad. Kung ikaw ay nagaalinlang sa pagtatago ng inyong pera sa telepono, kaya ng NuDroid ipadala ang inyong backup at pera sa email o sa USB, para sigurado ka sa iyong mga pera! At kung hindi pa iyon sapat, ang NuDroid ay Open Source, at makikita mo kung pano nagawa ang NuDroid at ang mga laman ng program na ito, o kundi naman ay gumawa ng sarili mong version ng NuDroid.

Ang Nubit ay isang alternate cryptocurrency na kung tawagin sa Ingles, at ito’y may hindi nagbabagong halaga ng isang Dolyar ($ 1). Ito’y isang magandang paraan para magtago ng iyong Bitcoin, o magdala ng Bitcoin sa halaga ng mga Dolyar sa mga digital na lugar tulad ng mga application sa telepono, sa internet o kung saan man.

Madodownload ang NuDroid sa Google Play dito (Android 4.04 Pataas):
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.matthewmitchell.nubits_android_wallet&hl=en

Ang iba pang mga katanungan tungkol sa NuDroid:
https://nubits.com/about/faqs#NuDroid

JM Erestain

JM Erestain is the owner of the NewsBTC Philippines Franchise, he's been in the Bitcoin scene for over 4 years and is now an avid Bitcoin enthusiast and entrepreneur.


Subscribe to our newsletterRelated Posts