Bakit importante ang Bitcoin 2.0?

Bago ang lahat, kailangang maipaliwanag nang maayos na ang “Bitcoin 2.0” ay ang tawag sa susunod na yugto ng platform na ginagamit. Hindi ito tumutukoy sa mismong cryptocurrency na Bitcoin. Ngayon, bakit naman mahalaga ang konsepto ng Bitcoin 2.0, mas lalo na ngayong hindi pa ito nabubuo ng lubos-lubosan?

Kapag tinignan natin ang Bitcoin na ginagamit sa kasalukuyan at ang mga regulasyong namumuno rito, maiintindihan natin na hindi pa ito ang ganap na anyo ng cryptocurrency na maaaring maging bahagi ng pangaraw-araw na buhay natin sa mga susunod na taon. Itong salaping ito ay hindi na nakasalalay sa mga gobyerno at sa mga bangko sentral ng iba’t-ibang bansa, pero ligtas at mabilis pa rin itong paraan ng pagpapadala ng pera. Isa sa mga magagandang pagpapaliwanag sa kung bakit hindi ang kasalukuyang Bitcoin ang tatagal na cryptocurrency ay galling mula kay Bill Frezza. Ito ang kanyang sinabi sa Forbes.com, isinalin sa Filipino: “[Ang cryptocurrency ng mga darating na taon] ay kailangang pumili sa dalawang landas na magkasalungat. Ito ay magiging anonimo, kung saan pwede itong gamitin sa illegal na bagay, o susunod ito… sa mga batas na umaawat sa mga kalakalang pinansyal sa buong mundo. Hindi ito maaring maging pareho.”

Ngayong alam na natin ito, paano naman mababago ng Bitcoin 2.0 ang mundo ng cryptocurrencies, pati na ang buong larangang pinansyal? Para makapaghinuha ng maayos, kailangang maintindihan ang mga problemang nilutas ng Bitcoin noong ito’y inimbento. Ang pinakamalaking suliranin noon ng mga digital na salapi ay kung paano mapipigilan ang pagkopya nito. Dahil computer code lamang ang pera, paano masisiguro na hindi ito kokopyahin na parang text o larawan lang?

Ang kasagutan dito ay ang blockchain, isang public ledger para sa mga transaksyon. Ito rin ang namumuno sa “pagmimina” ng mga Bitcoin, na ginagawa sa pamamagitan ng mga kompyuter na sumasagot ng mga algorithm. Dahil dito, nagagaya ng Bitcoin ang mga galawin ng mga tradisyonal na salapi.

Malaking bagay ang blockchain para sa Bitcoin, at malaking bagay rin ito para sa magiging-Bitcoin 2.0. Kung anong nagawa nito para sa mga cryptocurrency, maari rin nitong gawin para sa iba’t-ibang mga bahagi ng pangaraw-araw na buhay. Mula sa mga titulo sa lupa hanggang sa pagbabangko. Lahat ng mga anyo ng pag-aari ay magiging mas madaling i-kontrol, dahil ang bawat linya ng code ay may tatak na nagsasabing may iisang tao o kompanya na nagmamay-ari ng litrato, artikulo, lupa, o kahit ano pang ari-arian.

Kailangan na lang nating hintaying magkasundo ang iba’t-ibang mga start-up, o kahit hindi, dahil siguradong kahit sa mga darating na panahon ay mahalaga pa rin ang kakayanang pumili at ang desentralisasyon ng Bitcoin.


Subscribe to our newsletterRelated Posts